INFORMACJA

W dniu 10.05.2019 r. /piątek/ o godz. 10.00 na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku

odbędzie się spotkanie, w ramach organizowanej Sieci Współpracy dla terapeutów pedagogicznych i pedagogów zajmujących się w szkołach terapią pedagogiczną.

Temat spotkania: "Znaczenie wybranych aspektów widzenia w nauce czytania i pisania”

Spotkanie poprowadzi p. Marta Żak - tyflopedagog  Poradni.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką spotkania, także nauczycieli przedmiotowych, wychowawców, pedagogów i logopedów szkolnychlaughing.

Iwona Rawska

Aleksandra Łańcuchowska-Kościołek

 

 

ppp, 2019-05-07 17:58:04    

U W A G A !!!

W dniu 02.05.2019 r (czwartek) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nieczynna. 

ppp, 2019-04-24 08:58:42    

Uwaga !

Spotkanie w ramach Sieci Współpracy Logopedów zaplanowane na dzień 05.04.2019 r zostaje przeniesione na dzień 26.04.2019 r. Tematem spotkania będą zagadnienia z zakresu neuroterapii, w tym EEG Biofeedback. Serdecznie zapraszamy :)

ppp, 2019-03-12 15:32:27    

UWAGA !

Uwaga!

 Spotkanie w ramach Sieci Współpracy Terapeutów Pedagogicznych zaplanowane na dzień 05.04.2019 r. 
 zostaje przeniesione na dzień 10.05.2019 r.

 Temat spotkania:

"Znaczenie wybranych aspektów widzenia w nauce czytania i pisania”

Spotkanie poprowadzi p. Marta Żak tyflopedagog  Poradni.

 Serdecznie zapraszamy :)

 

W dniu 10.05.2019 r. /piątek/ o godz. 10.00 na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku

odbędzie się spotkanie, w ramach organizowanej Sieci Współpracy dla terapeutów pedagogicznych i pedagogów |
zajmujących się w szkołach terapią pedagogiczną.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką spotkania, także nauczycieli przedmiotowych, logopedów, pedagogów szkolnych.

 Iwona Rawska

Aleksandra Łańcuchowska-Kościołek

ppp, 2019-03-14 15:23:44    

Informacja

W dniu 08.02.2019 r. /piątek/ o godz. 10.00 na terenie

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku

odbędzie się spotkanie w ramach

Sieci Współpracy dla terapeutów pedagogicznych i pedagogów zajmujących się w szkołach terapią pedagogiczną.

 Temat spotkania: "Emisja i higiena głosu ".

Spotkanie poprowadzi p. Monika Knychalska-Zbierańska - neurologopeda  Poradni.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką spotkania

w szczególności nauczycieli przedmiotowych, logopedów, pedagogów szkolnych,

czyli tych wszystkich, których praca wymaga świadomego używania głosu.

Iwona Rawska

Aleksandra Łańcuchowska-Kościołek

ppp, 2019-01-29 13:38:15    

Harmonogram zajęć feryjnych 2018/2019

ppp, 2019-02-11 08:28:06    

UWAGA

W dniu 18 lutego 2019 r (poniedziałek) w godz.9:00 - 11:00 FERIE wink

odbędą się zajęcia feryjne dla dzieci objętych terapią logopedyczną na terenie Poradni.

ZAPRASZAMY laughing 

ppp, 2019-01-28 08:37:47    

Informacja

Pedagogiczne badania przesiewowe uczniów klas III w roku szkolnych 2018/19 będą realizowane do końca kwietnia 2019 r.

Zainteresowane szkoły prosimy o zgłoszenia. smile

ppp, 2019-01-08 12:52:36    

IV Pracownia Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego i Wspierania Twórczego Myślenia

W dniu 26.10.18r odbyły się pierwsze zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu w ZSE-E wzięli w nich udział uczniowie wszystkich klas maturalnych „Profil zainteresowań zawodowych.”

W PG Wielgomłynach odbyły się zajęcia w klasach III gimnazjalnych „ Planuję kierunek kształcenia i zawód” przedstawione zostały również informacje dt. rekrutacji na kolejny rok szkolny.

Zajęciami z zakresu doradztwa zawodowego zostały objęte również PSP Lgota Wielka kl III gimnazjalne, VII, VIII, PG Kamieńsk kl III, PG i PSP Radziechowice III gimnazjalne, VII i VIII , PSP Brudzice, kl VII, VIII, PSP Wola Blakowa kl VII, VIII Dotyczyły one rozpoznawania predyspozycji zawodowych oraz planowania dalszej ścieżki edukacyjnej.

 Dnia 09.11.2018 ruszyły zajęcia „Mózgi na start” dotyczące efektywnego uczenia się w PSP Blok Dobryszyce klasy IV, V, VI, VII, VIII /dwa cykle spotkań/.

Na spotkaniu zorganizowanym przez Urząd pracy w Radomsku w dn. 29.11.2018 r. przedstawiono działalność poradni w zakresie doradztwa zawodowego.

W dniu 17.10.2018r odbyło się pierwsze spotkanie sieci współpracy pedagogów i psychologów szkolnych. Tematem spotkania były sprawy organizacyjne oraz przekazanie informacji dt. zmian w obowiązujących przepisach prawa oświatowego Na kolejnym spotkaniu sieci uczestnicy mieli możliwość udziału e-szkoleniu „Uczeń cudzoziemski powracający z zagranicy”.

Na sieci współpracy doradców przekazane zostały aktualne informacje wynikające z organizowania doradztwa zawodowego na terenie szkół.

ppp, 2018-12-31 08:37:47    

II PRACOWNIA WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

W roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęła się V edycja pedagogicznych badań przesiewowych dla uczniów kl. III szkół podstawowych. Celem badań jest wskazanie uczniów wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkół oraz konieczności przeprowadzenia pełnej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej. Badania odbyły się w PSP Kobiele Wielkie, PSP Brudzice, PSP nr 5, PSP Gorzędów, PSP nr 2, PSP Blok Dobryszyce.  Indywidualne  konsultacje  dla rodziców odbywają się bezpośrednio po spotkaniach i służą uświadomieniu rodzicom konieczności systematycznej pracy z dzieckiem i objęcie go specjalistyczną pomocą.
Spotkania informacyjno-szkoleniowe: „Pedagogiczne badania przesiewowe, a ryzyko dysleksji”  dla rodziców dzieci uczestniczących w pedagogicznych badaniach przesiewowych mają na celu rozwijanie wiedzy i świadomości rodziców i nauczycieli w zakresie problemów w procesie nauki na jakie napotyka uczeń z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Spotkania informacyjno-szkoleniowe oraz indywidualne konsultacje zostały przeprowadzone w PSP  Kobiele Wielkie, PSP nr 5, PSP nr 2.
Od 7 lat prowadzone są na terenie szkół i przedszkoli profilaktyczne zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne  dzieci 5-6-letnich według programu E. Gruszczyk – Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka” .  W roku szkolnym 2018/2019 ruszyliśmy z kolejną serią cyklicznych zajęć prowadzonych na terenie przedszkoli i szkół. Chęć udziału w zajęciach zgłosiło 10 placówek.  Zajęcia te mają na celu rozwijanie orientacji przestrzennej, orientacji w schemacie własnego ciała, poznawanie pojęć związanych z upływem czasu,  kształtowanie umiejętności liczenia obiektów, ustalanie wyników dodawania i odejmowania poprzez manipulowanie przedmiotami oraz liczenie na palcach i zbiorach zastępczych, poznawanie i utrwalanie kształtu i nazw figur geometrycznych. W tym roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzone zostały zajęcia w PP nr 9  i w PP nr 5, obecnie odbywają się one w PP nr 10 i będą kontynuowane w innych placówkach według kolejności zgłoszeń. 
Od września do grudnia 2018 r. odbyły się 2 prelekcje dla rodziców na temat:  „Jak wspierać dziecko w adaptacji do przedszkola” - PP Pławno, „Wspierania rozwoju dziecka oraz praca z uczniem posiadającym opinie i orzeczenie Poradni - PSP Wola Blakowa.
W tym roku szkolnym kontynuowane są zajęcia z logorytmiki i arteterapii  dla dzieci 5- 6 - letnich. Zajęcia odbyły się w PSP Orzechów i PSP Kobiele Wielkie, będą one realizowane według kolejności zgłoszeń.
Przesiewowe badania  mowy są prowadzone na bieżąco. W czasie tych badań logopeda sprawdza budowę aparatu artykulacyjnego (język, wargi, podniebienie) jakość mowy i wymowy, czasem tez słuch fonemowy odpowiedzialny za rozróżnianie i identyfikowanie dźwięków mowy. Od września do grudnia 2018 r. badania przesiewowe mowy zostały przeprowadzone w PSP Kobiele Wielkie, PSP Orzechów, PSP Pławno.
Badania przesiewowe słuchu obejmują dzieci w młodszym wieku szkolnym. Ich celem jest wczesne wykrywanie zaburzeń słyszenia spowodowane np. infekcjami górnych dróg oddechowych, przerostem trzeciego migdała czy alergią. W pierwszym semestrze bieżącego roku  szkolnego badanie przeprowadzono w: PSP Kodrąb, PSP Kobiele Wielkie, PSP Orzechów, PSP Pławno, PSP Stobiecko Szlacheckie, PSP nr 6, PSP nr 2, PP nr 10. Łącznie zbadano 296 dzieci.

ppp, 2018-12-31 08:37:47    

UWAGA!!!

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku informuje, że następuje zmiana organizacji pracy Poradni w dniach:

17 listopada 2018 r. / sobata / - godziny pracy - 7:30 - 15:30
24 grudnia 2018 r. /poniedziałek/- Poradnia nieczynna

ppp, 2018-11-16 07:50:22    

UWAGA !!!

Informujemy o zmienie terminu spotkania sieci współpracy pedagogów i psychologów szkolnych
z 14 XI 2018 r. na 16 XI 2018 r. godz. 13:00.
Serdecznie zapraszamy laughinglaughinglaughing

ppp, 2018-11-13 08:04:24    

Informacja

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku podaje terminy spotkań „sieci współpracy ”
dla pedagogów i psychologów szkolnych  oraz doradców zawodowych i nauczycieli zajmujących się doradztwem w roku szkolnym 2018/19: 

1.     17.10.2018r. (środa) godz. 1000 - 1200;          1200 – 1300  doradcy zawodowi, nauczyciele
2.     14.11.2018r. (środa) godz. 1000 - 1200 
3.     16.01.2019r. (środa) godz. 1000 - 1200;          1200 – 1300  doradcy zawodowi, nauczyciele
4.     27.02.2019r. (środa) godz. 1000 - 1200
5.     27.03.2019r. (środa) godz. 1000 - 1200
6.     15.05.2019r. (środa) godz. 1000 - 1200;          1200 – 1300  doradcy zawodowi, nauczyciele


Tematyka spotkań będzie ustalana na bieżąco.

Osoby prowadzące: mgr Barbara Witalewska – pedagog – doradca zawodowy
                             mgr Jolanta Załęcka        - pedagog – doradca zawodowy
                             mgr Anna Łoszakiewicz  – psycholog

Spotkania odbywają się w świetlicy Bursy Szkolnej przy ul. Piastowskiej 21.

        
Serdecznie zapraszamy

ppp, 2018-10-09 14:43:01    

Badania przesiewowe klas III

W roku szkolnym 2017/2018 odbyła się kolejna edycja pedagogicznych badań przesiewowych.       
Do Poradni wpłynęły zgłoszenia z 19 szkół z powiatu radomszczańskiego. Badania rozpoczęły się 18.10.2017r.
i były realizowane zgodnie z kolejnością napływających zgłoszeń.
W pedagogicznych badaniach przesiewowych uczestniczyło ogółem 437 uczniów klas III szkół podstawowych.
Wyniki uzyskane przez uczniów prezentuje poniższy wykres:

              

 Przeprowadzone zostały spotkania informacyjno- szkoleniowe dla rodziców dzieci uczestniczących w pedagogicznych badaniach przesiewowych.
Tematyka spotkania obejmowała prezentację celu przeprowadzonych badań przesiewowych, interpretację uzyskanych przez uczniów wyników badań
i opis trudności wynikających z występujących obniżeń.
Spotkania zrealizowano w 6 szkołach. Uczestniczyło w nich 87 rodziców, a 71 z nich skorzystało z indywidualnych konsultacji poświęconych szczegółowej analizie wyników badań
oraz wskazaniem kierunku dalszego postępowania ze względu na uzyskany wynik.

ppp, 2018-08-30 09:15:47    

Konferencja : " Rola nauczyciela w kształtowaniu rozwoju społeczno-emocjonalnego ucznia"

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nie zwalniamy tempa! laughing

Z euforią wspominamy 18 czerwca, kiedy w Miejskim Domu Kultury w Radomsku gościliśmy wizytatorów, dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką wspierania rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka na konferencji pt. „Rola nauczyciela w kształtowaniu rozwoju społeczno – emocjonalnego ucznia”.
Psycholog Anna Łoszakiewicz, zwróciła uwagę na fakt, że podjęcie tematu w obszarze społeczno-emocjonalnym, obok sfery poznawczej, stanowi podstawowy obszar rozwojowy dzieci. Powszechne myślenie o szkole jako instytucji rozwijającej głównie wiedzę i umiejętności redukuje jej kluczową funkcję wychowawczą, która dotyczy procesu formowania osobowości młodych ludzi, w tym ich emocji, motywacji, wartości i postaw.
Trudny a zarazem ważny temat radzenia sobie z emocjami własnymi oraz ucznia w sytuacjach wychowawczych podjął prof. dr hab. Jacek Pyżalski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, trener w obszarze komunikacji i trudnych zachowań. Tematyką wykładu było budowanie relacji z uczniem. Warto włożyć trochę wysiłku w dokładne poznanie dziecka, jego punkt widzenia, rozumienia sytuacji.  Nie mamy żadnych szans na zmianę postaw i zachowań u uczniów, jeżeli nie będziemy z nimi w dobrym kontakcie. Szczególnie przydatne okazują się umiejętności komunikacyjne, okazywanie uwagi, autentycznego zainteresowania, akceptacji i zrozumienia, ale połączone ze stanowczością i konsekwencją. Tylko gdy w relacjach panuje duch zachęty i współpracy, a ludzie wierzą w siebie i rozwijają swój potencjał, aktywowane zostają systemy motywacji, które odgrywają ogromną rolę w procesie uczenia się.

Niezwykle cenne było również wystąpienie dr Tomasza Knopika, psychologa zdolności z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.
W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na kształtowanie u uczniów pozytywnego wzorca trzech komponentów: umiejętności współpracy z innymi, poczucia kompetencji i samooceny. Głównym zadaniem szkoły, w tym szczególnie szkoły podstawowej, jest stworzenie bazy dla rozwoju tych kompetencji, które w przyszłości pozwolą dorosłemu już człowiekowi osiągnąć powodzenie życiowe.


To był niezwykle owocny i bogaty w doświadczenia dzień.
Dziękujemy wszystkim Prelegentom, Gościom i Uczestnikom Konferencji za przybycie i mamy nadzieję, że uzyskane informacje będą pomocne w dalszych działaniach wspierających rozwój uczniów.  

Dziękujemy  firmie wydawniczej WIR za  przyjęcie zaproszenia i możliwość wzbogacenia bazy dydaktycznej naszych placówek.
Podziękowania składamy na ręce naszych pracowników za zaangażowanie, pomoc w organizacji oraz przygotowanie słodkich pyszności.

A ponieważ konferencyjne spotkania stały się już w Poradni tradycją – do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym laughingsmilewink

ppp, 2018-07-03 00:15:47    

III Pracownia Edukacji Specjalnej,Optymalizacji i Wczesnego Wspomagania Rozwoju

W okresie kwiecień–czerwiec pracownia ESOiWWRD kontynuowała zgodnie z zapotrzebowaniem realizację zajęć grupowych dla dzieci z przedszkoli i szkół. Przeprowadzono następujące zajęcia :

 • Uszy do góry – zajęcia dla dzieci 4-, 5-letnich. Program został zrealizowany w PSP w Kodrąb.
 • Posłuchaj, pomyśl, powiedz - zajęcia słuchowo-językowe dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym zrealizowano w ZSP Kamieńsk, PSP w Kodrąb).
 • Garść radości, szczypta złości – zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci 5-, 6-letnich zrealizowane w PP nr 9.
 • Poznajemy świat wszystkimi zmysłami – zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, mające na celu polisensoryczną stymulację rozwoju dziecka. Odbyły się kolejne zajęcia w ZSP Kobiele Wielkie, PSP nr 6.
  • Cała Polska czyta dzieciom - zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, mające na celu stymulację rozwoju językowego, poznawczego oraz pobudzanie pasji czytelniczej. Zrealizowano następne zajęcia w ZSP Kobiele Wielkie, PS Przedbórz, PP nr 9, PSP nr 6.
  • Na terenie ZSP Kamieńsk zorganizowano kolejną edycję Dnia Otwartego Pracowni ESOiWWRD, w ramach której przeprowadzono zajęcia wspomagające wszechstronny rozwój dzieci: Logorytmika, Poznajemy świat wszystkimi zmysłami, Uszy do góry, W krainie Bajkolandii).
  • Kontynuowano przesiewowe badania wzroku w: którymi w PSP 1, PSP 4, PSP Blok Dobryszyce, PSP Gorzędów, PSP Dobryszyce, PSP Przedbórz, PSP Szczepocice, PSP Borzykowa. Łącznie w ciągu roku szkolnego objęto nimi 332 dzieci.
 • Odbyły się również szkolenia i pogadanki skierowane do nauczycieli: Trudności edukacyjne w kontekście zaburzeń integracji sensorycznej (szkolenie dla Sieci Współpracy Pedagogów) oraz Dziecko słabowidzące w szkole ogólnodostępnej (PSP nr 4) oraz szkolenie dla rodzin zastępczych w PCPR Rozwój ruchowy dziecka – niepełnosprawności, jak je pokonać.

 

W maju odbyło się spotkanie z pracownikiem PCPR dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania i wsparcia zorganizowane dla rodziców dzieci korzystających z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju i projektu Za życiem.

 

Specjaliści pracowni kontynuowali współpracę z fundacją Przyjazna planeta i wspólnie z nią realizując projekt Leczymy lasem przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Założeniem projektu jest rozwijanie komunikacyjnych, emocjonalno-społecznych i poznawczych uczestników poprzez bliski kontakt z przyrodą. W kwietniu odbyły się kolejne wyjazdy terapeutyczne do Nadleśnictwa Przedbórz, w których uczestniczyli również zainteresowani rodzice.

ppp, 2018-06-20 09:51:24    

IV Pracownia Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego i Wspierania Twórczego Myślenia

REALIZACJA BIEŻĄCYCH  ZADAŃ  PRACOWNI  KWIECIEŃ– CZERWIEC 2018 r.
Zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjnego-zawodowego zostały przeprowadzone w tym okresie na terenie szkół: PSP Gomunice, PG Radziechowice, ZSE, PSP Chrzanowie, I LO, PSP nr 6, PSP Kobiele Wielkie, PSP Dziepółć, PSP Przedbórz, PSP Orzechów, PSP Borzykowa, PSP Silniczka, PSP Strzelce Małe.
W PSP Płoszowie zrealizowane zostały cykliczne  zajęcia twórczego myślenia w kl I, II, III.
Zajęcia efektywnego uczenia się „ Mózgi na start” odbyły się w: PSP nr 9, PSP Jedlno.
W dniu 23.05.2018r odbyło się ostatnie spotkanie sieci współpracy pedagogów i psychologów szkolnych oraz doradców zawodowych. Tematem spotkania była „Zindywidualizowana ścieżka kształcenia’’ oraz podsumowanie współpracy.
Na sieci współpracy doradców zawodowych dokonano „Przeglądu dostępnych źródeł dotyczących doradztwa zawodowego w szkołach, podsumowano współpracę.

Odbywały się również spotkania indywidualne uczniów z doradcami zawodowymi w zakresie podejmowania decyzji związanych z dalszą ścieżką edukacyjną.

ppp, 2018-06-15 10:03:18    

V Pracownia Diagnozy i Neuroterapii

Od ostatniego wpisu Pracowni Diagnozy i Neuroterapii upłynęło trochę czasuwink, ale nie był to na pewno czas słodkiego lenistwawink. Poza standardową pracą (choć w naszej zawodowej codzienności raczej nie dominują typowe, standardowe rozwiązania…) specjaliści Pracowni byli pochłonięci wdrażaniem nowego urządzenia do neuroterapii „dr Neuronowski”. W grudniu 2017 roku z radością i dumą informowaliśmy, że oto nowość Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN „dr Neuronowski” do nas dotarł!
Aktualnie, po około pół roku pracy w oparciu o to narzędzie chcemy podzielić się paroma refleksjami, które są dla nas ważne w toku wewnętrznej „pracownianej” ewaluacji, a być może przydadzą się także innym neuroterapeutom spoza Poradni.
Dr Neuronowski składa się z laptopa konwertowalnego (a zatem istnieje opcja odpięcia ekranu i pracy na tablecie) oraz z słuchawek. Pozwala ćwiczyć m.in.: funkcje uwagi i zarządcze, pamięci i uczenia się, szybkości reakcji, przetwarzania słuchowego. Urządzenie na podstawie dostarczonych mu informacji konfiguruje spersonalizowany program terapeutyczny, na który składają multimedialne gry.
Obecnie prowadzimy treningi z dziećmi i młodzieżą: z ryzyka specyficznych trudności w nauce, ze stwierdzonymi specyficznymi i uogólnionymi trudnościami          w uczeniu się, z zaburzeniami  ze spektrum autyzmu i z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Jakie są zalety „dr Neuronowskiego” z naszej perspektywy? Przede wszystkim urządzenie ma przyjemny, kolorowy, współczesny, a co się z tym wiąże atrakcyjny dla dzieci i młodzieży, interfejs. Nasi podopieczni chętnie siadają do pracy z „dr Neuronowskim”, nie wymagają szczególnych zaproszeń i ekwilibrystyki motywującejwink Materiał do ćwiczeń jest zindywidualizowany, ułożony w sposób zróżnicowany, nie ma mowy o monotonii i znużeniu dziecka (ani terapeutysmile) Cenne jest to, że program terapeutyczny można przeplatać, wzmacniać, utrwalać i urozmaicać trybem zabawy. „Dr Neuronowski” na bieżąco daje szansę monitorowania postępów, a ich graficzny zapis można każdorazowo omawiać z dzieckiem lub rodzicem.
Jeżeli ktoś odniósł wrażenie, że bardzo nam się podoba „dr Neuronowski”, to się nie pomylił laughing Początki pracy pozwalają mieć nadzieję, że opisywane narzędzie będzie terapeutycznie skuteczne, a osiągane rezultaty trwałe i transferujące się na różne obszary funkcjonowania poznawczego. Mamy świadomość, że technologia nie zastąpi (jak na razie…) klasycznej pracy terapeutycznej, ale na pewno może ją ciekawie wspomóc!

ppp, 2018-04-06 15:26:35    

IV Pracownia Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego i Wspierania Twórczego Myślenia

 W dniu 04.12.2017r w ramach sieci współpracy pedagogów, psychologów oraz doradców zawodowych odbyło się szkolenie pt. „ Fonoholizm”.                         Dnia 17.01.18r w ramach sieci współpracy pedagogów i psychologów szkolnych odbyło się szkolenie pt „Mózgi na start” – przeprowadziła go psycholog Michalina Gabryś.Na spotkaniu sieci współpracy doradców zawodowych zajmowano się zagadnieniem związanym z tworzeniem ankiety ewaluacyjnej dotyczącej przeprowadzonych zajęć w kl VII z doradztwa zawodowego na terenach szkół. W dniu 14.03.2018r odbyło się kolejne spotkanie sieci współpracy pedagogów                    i psychologów szkolnych. Poruszanym tematem były „Zmiany w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej i kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – ewaluacja. Cykliczne zajęcia wspierające twórcze myślenie w kl I, II, III zostały zrealizowane w PSP Jedlno i PSP Kamieńsk. Specjaliści pracowni wzięli również udział w dniu otwartym poradni, gdzie realizowali zajęcia w PSP Kamieńsk. Uczestniczyli także w zorganizowanych przez poradnie mikołajkach dla dzieci z fundacji „Przyjazna Planeta- Leczymy Lasem”. Przeprowadzono również warsztat efektywnego uczenia się „Mózgi na start” w PSP nr 6 objęci byli uczniowie z  klas VII – dwa spotkania z klasą. Wychowawcy otrzymali informacje zwrotną dotyczącą preferowanego stylu uczenia się poszczególnych uczniów.okresie ferii zimowych specjaliści realizowali zajęcia w MDK rozwijające twórcze myślenie. Na terenie poradni odbywały się również      w tym czasie  konsultacje indywidualne uczniów z doradcą zawodowym. Na bieżąco prowadzone są zajęcia grupowe na terenie szkół w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami.

ppp, 2018-04-06 13:26:35    

III Pracownia Edukacji Specjalnej,Optymalizacji i Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Od II półrocza roku szkolnego Pracownia ESOiWWRD objęła zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju kolejne niepełnosprawne dzieci i ich rodziny – łącznie mamy 36 małych pacjentów. Są to dzieci z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, z autyzmem, niedowidzące, niedosłyszące, z wadami genetycznymi,       z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Każde z nich jest objęte opieką zespołu specjalistów odpowiednich do jego potrzeb. Mali pacjenci uczęszczają na zajęcia,  a ich rodzice korzystają ze wskazówek, wsparcia i instruktażu zespołu specjalistów do pracy z dzieckiem w domu i stymulacji jego rozwoju.

ppp, 2018-04-06 13:20:56    Więcej

II Pracownia Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży

PRACOWNIA WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

Pedagogiczne badania przesiewowe - Anastazja Ciupińska, Katarzyna Matras

Blok Dobryszyce
PSP nr 10
PSP Silniczka
PSP Gorzędów
PSP nr 5
PSP Borzykowa
PSP Strzałów
PSP Szczepocice
Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla rodziców dzieci uczestniczących w badaniach w PSP Gorzędów.

Barbara Braszczyńska,  Joanna Nitecka

Zajęcia z logorytmiki i arteterapii - PSP Kobiele Wielkie
Zajęcia z arteterapii - PP w Masłowicach
Zajęcia z logorytmiki w ramach dnia otwartego w PSP w Kamieńsku
Zajęcia z arteterapii PSP w Kamieńsku
Zajęcia z logorytmiki i arteterapii dla dzieci będących pod opieką rodzin zastępczych na terenie PCPR
Zajęcia feryjne z logorytmiki i arteterapii na terenie Poradni
Zajęcia z logorytmiki w PSP w Radziechowicach
Zajęcia z logorytmiki i arteterapii w PSP w Gorzędowie

Badania przesiewowe mowy: Anna Gawlak
PSP w Gorzędowie
PSP w Bloku Dobryszyckim
PSP w Dobryszycach

Badania przesiewowe słuchu: Ewa Tomczuk
PSP Gorzędów, PSP n r 4 , PSP Blok Dobryszyce,
PSP nr 1, PSP Dobryszyce

W ramach sieci współpracy i samokształcenia dla terapeutów pedagogicznych odbyły się 3 spotkania:
• w dniu 20.10.23017 r.  spotkanie organizacyjne,
• w dniu 15.12.2018 r. spotkanie prowadzone przez surdopedagoga Poradni mgr Annę Garbiec na tamat: „ Praca z dzieckiem z zaburzeniami słuchu”
• w dniu 23.02.2018 r. spotkanie prowadzone przez neurologopedę Poradni mgr Monikę Knychalską – Zbierańską na temat:  „Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum dysfunkcji układu nerwowego”
Osoby odpowiedzialne:  Iwona Rawska, Aleksandra Łańcuchowska-Kościołek

Katrzyna Matras, Anna Szwedzik
Zajęcia feryjne rozwijające koncentrację uwagi, spostrzegawczość  i logiczne myślenie - cykl 3 spotkań realizowanych na terenie Poradni.

ppp, 2018-04-06 13:07:52    Więcej

Informacja

Harmonogram spotkań w ramach Sieci Współpracy Logopedów w roku szkolnym 2017/18na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku: 

 1.     06.10. 2017 r. (piątek) godz. 1200 - 1400
 2.     10.11.2017 r. (piątek) godz. 1200 - 1400
 3.     01.12.2017 r. (piątek) godz. 1200 - 1400  
 4.     05.01.2018 r. (piątek) godz. 1200 - 1400
 5.     02.03.2018 r. (piątek) godz. 1200 - 1400
 6.     06.04.2018 r. (piątek) godz. 1200 - 1400
 7.     11.05.2018 r. (piątek) godz. 1200 - 1400

Harmonogram spotkań Sieci współpracy


 Serdecznie zapraszamy

admin, 2017-11-03 17:04:17    

Informacja

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku podaje terminy spotkań „sieci współpacy ” dla doradców zawodowych i nauczycieli zajmujących się doradztwem    w roku szkolnym 2017/18:  

 1.     27.09 2017 r. (środa) godz. 1200 - 1300   
 2.     25.10.2017 r. (środa ) godz. 1200 - 1300
 3.     17.01.2018 r. (środa) godz. 1200 - 1300      
 4.     23.05.2018 r. (środa) godz. 1200 - 1300              

   Tematyka spotkań będzie ustalana na bieżąco.

Osoby prowadzące: mgr Barbara Witalewska - pedagog – doradca zawodowy

                                    mgr Jolanta Załęcka   -     pedagog – doradca zawodowy

Spotkania odbywają się w świetlicy Bursy Szkolnej przy ul. Piastowskiej 21.                                                                       

Serdecznie zapraszamy

admin, 2017-11-03 17:04:17    

Procedura zgłoszeń na pedagogiczne badania przesiewowe

Pedagogiczne badania przesiewowe uczniów klas III szkół podstawowych Rok szkolny 2017/2018 Cele ogólne:

 • wspieranie edukacyjnej funkcji szkoły
 • wskazanie uczniów przejawiających trudności w nauce pracowanie pisemnej informacji dla nauczycieli dotyczącej wyników badań
 • zaplanowanie pogłębionej diagnozy i sformułowanie zaleceń mających na celu wsparcie ucznia w pokonywaniu trudności
 • możliwość przeprowadzenia spotkania informacyjno-szkoleniowego dla rodziców.

Szczegółowe informacje do pobrania: procedura

admin, 2017-10-27 10:21:55    

Informacja

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku podaje terminy spotkań „sieci współpracy ” dla pedagogów i psychologów szkolnych w roku szkolnym 2017/18:  

 1.     27.09 2017r. (środa) godz. 1000 - 1200 
 2.     25.10.2017r. (środa ) godz. 1000 - 1200        
 3.     29.11.2017r. (środa) godz. 1000 - 1200  
 4.     17.01.2018r. (środa) godz. 1000 - 1200    
 5.     14.03.2018r. (środa) godz. 1000 - 1200
 6.     23.05.2018r. (środa) godz. 1000 - 1200      

          
 Tematyka spotkań będzie ustalana na bieżąco.

Osoby prowadzące:   mgr Jolanta Załęcka     – pedagog – doradca zawodowy

                                   mgr Barbara Witalewska - pedagog – doradca zawodowy

                                   mgr Anna Łoszakiewicz     – psycholog

Spotkania odbywają się w świetlicy Bursy Szkolnej przy ul. Piastowskiej 21.

Serdecznie zapraszamy

admin, 2017-11-03 17:04:17